Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kurs ECDL w ZSP w Kaliszu Pomorskim
17-05-2019

Kurs ECDL w ZSP w Kaliszu Pomorskim

Data wydarzenia: 17-05-2019

W ramach Kontraktu Samorządowego Strefy Centralnej, którego liderem jest powiat drawski, 27 uczniów klasy pierwszej technikum informatycznego z ZSP w Kaliszu Pomorskim rozpoczęło kurs ECDL.

W dniach od 6 do 17 maja 2019r. doskonalą umiejętności zawarte w modułach B1 – B4.  Są to zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu informatyki, kończące się egzaminami pozwalającym na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
W module B1 młodzież zdobywa wiadomości i umiejętności dotyczące sprzętu komputerowego, oprogramowania, zarządzania komputerem, postaw sieci komputerowych. Moduł B2 to podstawy pracy w sieci internetowej, komunikacja, przeglądarki internetowe, poczta internetowa, portale społecznościowe. Moduł B3 to zaawansowana obsługa edytora tekstu, moduł B4 – podstawy pracy w arkuszach kalkulacyjnych. Zajęcia odbywają się w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod okiem doświadczonych szkoleniowców. Każdy z modułów kończy się zewnętrznym egzaminem. Po zakończeniu kursu i zdaniu wszystkich egzaminów uczniowie otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej –  certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.
Kurs ECDL jest jednym z zadań projektu realizowanego w ZSP w Kaliszu Pomorskim –  „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.9  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących, w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
Życzymy kaliskim informatykom powodzenia na egzaminach zewnętrznych.
 

Tekst: Katarzyna Witek

Biuro projektu:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 

Koordynatorzy Merytoryczni w ZSP w Kaliszu Pomorskim

Dyrektor: Maciej Rydzewski
z-ca Dyrektora: Katarzyna Witek
 

 

 

Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” 
realizowany przez Powiat Drawski,
dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020,
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona