Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z IX sesji Rady Powiatu Drawskiego
21-05-2019

Informacja z IX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 21-05-2019

W dniu 17 maja 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

 
 
Głównym tematem sesji była informacja o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego. Informację przedstawił Jacek ŻychlińskiegoNaczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów wojewódzkiej administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji w województwie zachodniopomorskim, powiatowe służby, inspekcje i straże – w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień – będą podejmowały działania prewencyjne w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu osobom wypoczywającym na obszarze powiatu drawskiego, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach. Działania te prowadzone będą w następujących obszarach :
 
  1. Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej.
  2. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku, w tym : w ośrodkach wypoczynkowych, na polach namiotowych, campingach, obozach, przystaniach żeglarskich, marinach oraz
    w innych obiektach użyteczności publicznej; w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli; w obiektach sportowych i na placach zabaw.
  3. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania.
 Radni zapoznali się także z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
 
a)       wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego;
b)       zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego;
c)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;
d)       o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035.
 
 
Sporządziła : Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady Powiatu
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona