Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2018 rok
05-06-2019

Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2018 rok

Data wydarzenia: 05-06-2019

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim opublikowano Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2018 rok.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Drawskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Drawskiego za 2018 rok”, planowana jest w dniu  19 czerwca 2019 r. podczas XI sesji Rady Powiatu Drawskiego. W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Drawskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Powiatu Drawskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r., do godz. 15.00 w Biurze Rady. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu drawskiego do pobrania poniżej:
Zgłoszenie
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona