Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Drawskiego
04-07-2019

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 04-07-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję nadzwyczajną XII sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 08 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 – druk nr 495;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035 
    – druk nr 496;
c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2019
3. Zakończenie sesji.   
 
                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                     Urszula Ptak
 

 

 

      Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona