Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Czy Twoja działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych ?
22-07-2019

Czy Twoja działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych ?

Data wydarzenia: 22-07-2019

Informacja dotycząca przekazania sprawozdań do KOBiZE

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 ze zm.) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej Bazy raport zawierający informację o wielkości emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane w zakresie korzystanie ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat (więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska).

Od dnia 1 stycznia 2019 r., wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok., które podmioty korzystające ze środowiska będą przekładały do końca marca 2020 roku.
 
W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku opracowania wykazu na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej Bazy w marcu 2019 r., w systemie Krajowej Bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z 2018 r. Wygenerowany w systemie Krajowej Bazy wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organów właściwych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie przedłożyć go właściwemu   marszałkowi województwa.
 
Więcej informacji o bazie można znaleźć na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show oraz pod numerem telefonu 22 569 65 96.
 
Tekst przekazany przez Wydział Ochrony Środowiska Powiatu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona