Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
08-08-2019

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 08-08-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję nadzwyczajną XIII sesję Rady Powiatu Drawskiego.

 

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 9:00w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 – druk nr 555; zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035 - 
druk nr 556; zał. nr 1, zał. nr 2, objaśnienia do WPF;

c) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Drawski- 
druk nr 566;

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Drawski, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego- druk nr 567;

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej- druk nr 568

3. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona