Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej  w dniu 09 sierpnia 2019 r.
19-08-2019

Informacja z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 09 sierpnia 2019 r.

Data wydarzenia: 19-08-2019

W dniu 09 sierpnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Drawskiego odbyła się nadzwyczajna XIII sesja Rady Powiatu. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Drawskiego Radni przyjęli uchwały:

 

a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035;

c) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Drawski;

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Drawski, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim
 a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Sporządziła : Joanna Rudziewicz – Inspektor w Wydziale Biuro Rady Powiatu.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona