Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Powiatu Drawskiego
09-09-2019

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 09-09-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów :

a) z XI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

b) z nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 8 lipca 2019 r.

c) z nadzwyczajnej XIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r.

4. Sprawozdanie   Starosty   z    prac    Zarządu   Powiatu   w   okresie    między    sesjami

druk nr 640.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Trybuna obywatelska.

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8. Ocena    sezonu     letniego     w    ramach     akcji     „Bezpieczne     wakacje”     2019     r.

druk nr 627.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o. – druk nr 623.

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r. – druk nr 602.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2019 r.

druk nr 598.

12. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim – druk nr 537;

b) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego – druk nr 562;

c rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Drawskiego – druk nr 565;

d) rozpatrzenia  petycji  z  dnia  31  lipca  2019  r.  dotyczącej  wprowadzenia     w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów – druk nr 622;

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku w  czteroletnie  Liceum  Ogólnokształcące w Czaplinku – druk nr 574;

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Drawsku Pomorskim - druk nr 575;

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami  Dwujęzycznymi  w  Kaliszu  Pomorskim  w  czteroletnie  Liceum  Ogólnokształcące  z   Oddziałami  Dwujęzycznymi   w Kaliszu Pomorskim

- druk nr 576;

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu w  czteroletnie  Liceum  Ogólnokształcące  w Złocieńcu - druk nr 577;

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaliszu Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu Pomorskim – druk nr 578;

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złocieńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Złocieńcu – druk nr 579;

k) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego   Technikum w Czaplinku w pięcioletnie Technikum w Czaplinku – druk nr 580;

l) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego   Technikum w Drawsku Pomorskim w pięcioletnie Technikum w Drawsku Pomorskim – druk nr 581;

m) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego   Technikum w Kaliszu Pomorskim w pięcioletnie Technikum w Kaliszu Pomorskim – druk nr 582;

n) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego   Technikum w Złocieńcu w pięcioletnie Technikum w Złocieńcu – druk nr 583;

o) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Bobrowie – druk nr 584;

p) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 626;

q) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032” – druk nr 616; zał. nr 1

r) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego

- druk nr 510;

s) zmiany Uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – druk nr 609;

t) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 634;

u) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 – druk nr 615;zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3

v) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 624, zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Komunikaty i sprawy różne.

15. Zakończenie sesji.

                                                                                       

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                                                    Urszula Ptak

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona