Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XIV sesji Rady Powiatu Drawskiego
17-09-2019

Informacja z XIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 17-09-2019

W dniu 13 września 2019 roku odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji Radni zapoznali się z oceną sezonu letniego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” 2019 r., a następnie ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o.  oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r. Budżet Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2019 roku w wyniku wykonania dochodów w wysokości 46.270.940,82 i wydatków w wysokości 43.086.453,28 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 3.184.487,54.
Radni wysłuchali sprawozdania Henryka Szrety – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2019 r. Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy w I półroczu 2019 r. przeprowadziła 1 kontrolę  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.
Podczas sesji Urszula Ptak - Przewodnicząca Rady i Stanisław Cybula – Starosta Drawski w imieniu Rady Powiatu Drawskiego i Zarządu Powiatu Drawskiego wręczyli podziękowania : Kazimierzowi Iwańskiemu za pomoc w organizacji I Festiwalu Słoika – ryby 2019”,  Aleksandrze Orlińskiej  – Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
z okazji 100 - lecia Służb Sanitarnych w Polsce, a także Drużynie „Młody Drawski Meander” reprezentującej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. , której opiekunem jest  Romuald Kurzątkowski za zajęcie I miejsca w Pomorskiej Lidze Historycznej oraz Drużynie „Historyczne Świry” reprezentującej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom., której opiekunem jest  Maciej Rydzewski za zajęcie II miejsca.
 
         Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
 
a) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;
b) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego;
c) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Drawskiego;
d) rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Czaplinku;
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Drawsku Pomorskim;
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim;
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Złocieńcu;
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaliszu Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu Pomorskim;
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złocieńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Złocieńcu;
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Czaplinku w pięcioletnie Technikum w Czaplinku;
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Drawsku Pomorskim w pięcioletnie Technikum w Drawsku Pomorskim;
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kaliszu Pomorskim w pięcioletnie Technikum w Kaliszu Pomorskim;
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Złocieńcu w pięcioletnie Technikum w Złocieńcu;
o) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Bobrowie;
p) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032”;
q) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego;
r) zmiany Uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
s) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku;
t) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2019;
u) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 2035.
 

Sporządziła: Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biuro Rady

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona