Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Uroczysta zbiórka
26-09-2019

Uroczysta zbiórka

Data wydarzenia: 26-09-2019

W dniu 25.09.2019 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim z okazji ślubowania nowoprzyjętych funkcjonariuszy oraz wręczenia nagród i wyróżnień dla szczególnie zasłużonych strażaków.

W uroczystości udział wzięli Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Marek Popławski oraz przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Pan Waldemar Włodarczyk, Burmistrz Złocieńca Pan Krzysztof Zacharzewski, Wójt Wierzchowa Pan Jan Szewczyk, Pani Sekretarz Joanna Kardaś reprezentująca Gminę Drawsko Pomorskie, Pani Katarzyna Knyszewska reprezentująca Nadleśnictwo Drawsko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Jacek Żychliński.
Podczas uroczystej zbiórki nastąpiło ślubowanie 4 strażaków podejmujących służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej oraz wręczone zostały wyróżnienia dla funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w usuwanie skutków anomalii pogodowych, które wystąpiły w dniu 15 czerwca 2019 roku na terenie miasta i gminy Złocieniec oraz gaszenie wielkoobszarowego pożaru obszarów leśnych do którego doszło w dniu 17 czerwca 2019 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Nagrodzeni zostali również funkcjonariusze zaangażowani w gaszenie pożaru hali produkcyjno – magazynowej do którego doszło w dniu 18 września 2019 roku w Złocieńcu. Wręczenia wyróżnień dokonał Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki oraz Starosta Drawski Stanisław Cybula w asyście V-ce Starosty Waldemara Włodarczyka.
Nagrodą uznaniową Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim wyróżnionych zostało 14 funkcjonariuszy, kolejnych 27 strażaków otrzymało podziękowania z rąk Starosty Drawskiego.
Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy mł. bryg. Paweł Dymecki scharakteryzował największe działania ratowniczo-gaśnicze, które miały miejsce w 2019 r. oceniając, że  były one największymi działaniami w historii powiatu drawskiego.
Relacjonując  udział funkcjonariuszy w akcjach, które miały miejsce w minionym okresie Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim wspomniał o specjalistycznych działaniach z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego za przeprowadzenie, których delegacja wojsk USA z 2 Batalionu 34 Regimentu Pancernego Sił Zbrojnych Europy wystosowała „Dyplom Uznania” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy nawiązał, również do postawy dwóch funkcjonariuszy drawskiej komendy, którzy w czasie wolnym od służby, przebywając na urlopach wypoczynkowych udzielali pomocy drugiemu człowiekowi w szczególnych okolicznościach bezpośrednio ratując ludzkie życie:
 
  • W dniu 10 sierpnia 2019 r. funkcjonariusz KP PSP w Drawsku Pomorskim,  sekc. Artur Samal w czasie wolnym od służby (podczas urlopu) przejeżdżał wraz z rodziną prywatnym samochodem przez miejscowość Moczkowo gm. Barlinek. W pewnym momencie zauważył na prywatnej posesji kobietę dotkliwie pogryzioną przez psa. Natychmiast zatrzymał samochód i bez wahania, nie posiadając żadnego zabezpieczenia przystąpił do działania. Odgonił i zabezpieczył agresywnego psa oraz udzielił dostępnymi środkami pomocy starszej kobiecie, która doznała bardzo poważnych  obrażeń ciała zagrażających jej życiu i zdrowiu. Zaryzykował własnym bezpieczeństwem swoimi działaniami niewątpliwie uratował życie ludzkie.
  • W dniu 12 sierpnia 2019 r. funkcjonariusz KP PSP w Drawsku Pomorskim, st. kpt Andrzej Podolak (Z-ca komendanta Powiatowego) w trakcie urlopu wypoczynkowego przebywał na południu Polski w okolicach Zakopanego. Podczas wypoczynku wraz rodziną na basenach geotermalnych w tzw. rwącej rzece w strefie zabawy jako jedyny zauważył i udzielił pomocy 9 letniej dziewczynce, która bezwładnie dryfowała zgodnie z nurtem pod powierzchnią wody. Dziewczynka od dłuższego czasu przebywała pod wodą poza polem widzenia ratowników. St. kpt Andrzej Podolak odruchowo bez wahania przystąpił do działania, przywrócił  oddech dziecku i otoczył opieką do czasu odzyskania świadomości. Następnie przekazał dziecko dla ratowników zachowując anonimowość – swoimi działaniami spowodował, że życie dziecka nie zgasło. Informacja o tym zdarzeniu została ujawniona dzięki  inicjatywie rodziców uratowanego dziecka.

„Dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Drawsku Pomorskim mimo, że nie byli na służbie znalazło się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie”.

W trakcie uroczystego spotkania nastąpiło przekazanie sprzętu ratowniczego przez Stowarzyszenie ŻAREK dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim. Przewodniczący stowarzyszenia Pan Michał Walkiewicz podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na braki sprzętowe drawskiej komendy uwidocznione podczas działań związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych w gminie Złocieniec. To właśnie leżało u podstaw zakupu specjalistycznego kosza ratowniczego umożliwiającego transport poszkodowanych w najtrudniejszych warunkach terenowych. Nosze te z pewnością pozwolą na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w przyszłości. 
Stowarzyszenie ŻAREK funkcjonuje przy Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim od 6 lat,  wspólnie ze strażakami działa na rzecz ogólnie rozumianego bezpieczeństwa publicznego. W ramach współpracy organizowane są happeningi bezpieczeństwa, ćwiczenia, szkolenia które wpływają pozytywnie na poprawę ogólnie rozumianego bezpieczeństwa w powiecie drawskim. Warto zauważyć iż strażacy z drawskiej Komendy nie pierwszy raz zostali obdarowani specjalistycznym sprzętem ratowniczym. W ostatnim okresie Stowarzyszenie Żarek przekazało na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim w formie darowizn: 
  • przenośny zbiornik wodny typu TANKER II o pojemności 13 000 l,
  • 10 600 litrów środka pianotwórczego;
  • urządzenie termowizyjne;
  • lancę gaśniczą.
Organizacja ta pokrywa również utrzymanie systemu Czadzik umożliwiającego lokalizację pojazdów i nawigację do zdarzeń.
  • specjalistyczne nosze ratownicze

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie bryg. Marek Popławski, w swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii poruszanych podczas odprawy i nadmienił że praca w straży pożarnej to powołanie, a strażak jest gotów do niesienia pomocy również po zakończeniu służby wyznaczonej harmonogramem. Podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę, a drawskim funkcjonariuszom za wzorową służbę w minionym okresie, podkreślając jak ważny jest sprzęt ratowniczy oraz czynnik ludzki w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
 
Tekst: Jacek Żychliński – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona