Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Podpisano umowę
02-10-2019

Podpisano umowę

Data wydarzenia: 02-10-2019

W dniu 18.09.2019 r. w Drawsku Pomorskim została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Powiatem Drawskim na dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1,2 km  - od nieczynnego przejazdu kolejowego w km 7+585 (wraz z wyprostowaniem osi drogi – likwidacja szykany) do końca miejscowości Będlino w km 8+680. Etap ten obejmować będzie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej odprowadzeniem z drogi, budowę chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych w miejscowości Będlino oraz poszerzenie nawierzchni drogowej do szerokości min. 6,0 m wraz z wykonaniem skrzyżowań z drogami gminnymi.
Całkowity koszt projektu wynosi 3.529.967,53 zł. Urząd Marszałkowski w ramach RPO 2014-2020 dofinansuje zadanie w wysokości 2.922.259,28 zł.
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
Zastępca Dyrektora
mgr inż. Karolina Szumowska
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona