Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Konferencja z sercem
03-10-2019

Konferencja z sercem

Data wydarzenia: 03-10-2019

2 października 2019 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja dotycząca oferty kardiologicznej, połączona z uroczystym otwarciem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Drawskim Centrum Specjalistycznym.

Organizatorem był Powiat Drawski i Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim. Konferencję prowadził Wicestarosta Drawski - Mariusz Nagórski, a zaproszonych gości przywitał Starosta Drawski - Stanisław Cybula.
 
To drugi ośrodek w województwie zachodniopomorskim, w którym uruchomiono program KOS-zawał. Pacjenci z kardiologii mogą skorzystać z rehabilitacji kardiologicznej i opieki specjalistycznej. W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala. Koordynacja polega na zapewnieniu pacjentowi świadczeń związanych z przebytym zawałem, zależnie od jego stanu zdrowia.
 
Głos zabrali  również zaproszeni na konferencję, którzy wypowiadali się na temat programu i utworzenia w  drawskim szpitalu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Byli to m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego -  Czesław Hoc, Wicewojewoda Zachodniopomorski -  Marek Subocz, Członek Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego - Janusz Gromek, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Dariusz Ruczyński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szpitale Polskie S.A. w Katowicach -  dr Zbigniew Czyż, Prezes Zarządu Szpitale Polskie S.A. w Katowicach – Monika Podziewska.
 
Więcej o programie przedstawił Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii prof. d. n.med. Jarosław Gorący, który przeprowadził prelekcję nt. programu KOS –Zawał, gratulując przy tym władzom powiatu doprowadzenia do powstania takiego rodzaju oddziału w  powiecie.
 
W tym ważnym dla regionu wydarzeniu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Hok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim Aleksandra Orlińska, Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pomorskim Marzena Dzieża, Etatowy Członek Zarządu Waldemar Włodarczyk, Sekretarz Powiatu Katarzyna Getka, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Jolanta Banaszek, Burmistrzowie, Wójt oraz wielu samorządowców z terenu powiatu drawskiego, Prezesi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z powiatu drawskiego, a także Prezesi i Przewodniczący Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów działających w powiecie drawskim.
 
Po zakończeniu  spotkania, wszyscy udali się do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Drawskim Centrum Specjalistycznym gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.
 
 
Tekst: Jolanta Banaszek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona