Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”
07-10-2019

Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Data wydarzenia: 07-10-2019

Powiat Drawski przystąpił do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach: IX osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10 – „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”.

Projekt ten będzie realizowany w latach 2019-2022 przez Partnera Wiodącego - Województwo Zachodniopomorskie oraz 21 Partnerów Projektu (powiaty oraz miasta grodzkie).
 
Celem głównym Projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, w tym osobom niepełnosprawnym oraz przedsiębiorcom i instytucjom, do nowoczesnej elektronicznej administracji, w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej, na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
W ramach tego projektu, dla Powiatu Drawskiego, zostaną zrealizowane m.in. zadania:
 
1) utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na pięciu jednostkach ewidencyjnych powiatu drawskiego,
 
2) dostosowanie  istniejącej bazy danych BDOT500 i GESUT na jednostce ewidencyjnej, miasto Drawsko Pomorskie,
 
3) zakup sprzętu teleinformatycznego.
 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztu realizacji projektu, natomiast wkład własny wszystkich partnerów projektu wynosi 15%, z czego 10% zostanie pokryte krajowymi środkami publicznymi w postaci dotacji celowej z budżetu Państwa, a tylko 5% ze środków własnych Partnerów Projektu. Szacowany koszt realizacji wszystkich zadań projektu dla Powiatu Drawskiego, wynosi 1.718.386,60 zł, w tym 116.438,18 zł wkładu własnego powiatu.
 
Tekst: Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa, Geodeta Powiatowy
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona