Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Po pierwszym etapie szkolenia wojskowego
10-10-2019

Po pierwszym etapie szkolenia wojskowego

Data wydarzenia: 10-10-2019

Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" ma na celu wsparcie uczniów klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Pierwszy etap szkolenia wojskowego realizowany we wrześniu i na początku października 2019 roku obejmował głównie zagadnienia teoretyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenach wojskowych. Szkolenie prowadzili pracownicy cywilni z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. Uczniowie w ramach zajęć teoretycznych, pod kierunkiem ppor Łukasza Szlagi z 2 Brygady, zapoznali się z Regulaminem Ogólnym Sił Zbrojnych RP i regulaminem mundurowym klas wojskowych oraz z zasadami żołnierskiego zachowania się.
 
Z kolei na zajęciach z oficerem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku kpt. Tomaszem Bryckim poznali prawne uregulowania służby wojskowej. W czasie pierwszego wrześniowego wojskowego dnia szkoleniowego na terenie 2 Brygady, szkolni kadeci utrwalali umiejętność musztry indywidualnej i zespołowej.
 
Absolwenci szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej oraz przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.
 

Tekst: na podstawie materiałów BdSP, Włodzimierz Rutkowski, nauczyciel ZSP w Złocieńcu

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona