Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nowi trenerzy umiejętności społecznych TUS-SST
11-10-2019

Nowi trenerzy umiejętności społecznych TUS-SST

Data wydarzenia: 11-10-2019

W dniach 5 i 6 października br., pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku uczestniczyli w szkoleniu certyfikacyjnym - Trener umiejętności społecznych TUS-SST.

Szkolenie odbyło się dzięki dofinansowaniu Krajowego Funduszu Szkoleń, a zostało przeprowadzone przez pana Mirosława Szczeglika z Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu. Poprzez udział w szkoleniu kadra WTZ nabyła teoretyczną, a co najważniejsze praktyczną wiedzę, umiejętności i uprawnienia do prowadzenia Treningów umiejętności społecznych TUS SST z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, w tym z wielorakimi niepełnosprawnościami (niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera), zaburzeniami zachowania z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi. Podnoszenie kwalifikacji, poznawanie nowych metod pracy jest bardzo ważne w zawodzie terapeuty. By odpowiednio zaplanować pracę terapeutyczną konieczne jest dokonanie diagnozy poziomu funkcjonowania podopiecznych, a sam dobór metod równie ważny. Nabyte umiejętności pozwolą pracownikom WTZ w Czaplinku wzbogacić swój warsztat terapeutyczny o nowe rozwiązania.
 
 
Tekst: Justyna Łuczak – Kierownik WTZ w Czaplinku
Korekta: Małgorzata Siluk – nauczyciel ZPET w Bobrowie
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona