Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XV sesji Rady Powiatu Drawskiego
14-10-2019

Zawiadomienie o XV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 14-10-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję XV sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XIV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia  13.09.2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami druk nr 720.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2018/2019 – druk nr 709.
9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez :
a) Wojewodę – druk nr 726, druk nr 727;
b) Starostę – druk nr 725;
c) Przewodniczącego Rady – druk nr 719;
d) Urząd Skarbowy – druk  nr 728;
 
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 700;
b) przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Lubie –  druk nr 693;
c) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”- druk nr 724;załącznik
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 rokudruk nr 714;
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec- druk nr 662;
f) wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym- druk nr 653;
g) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020druk nr 655; 
h) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Czaplinku- druk nr 710;
i) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Czaplinku
i Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim- druk nr 711;
j) zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia zespołu placówek – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - druk nr 712;
k) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 - druk nr 706; zał. Nr 1, zał. Nr 2
l) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035 – druk nr 707, uzasadnienie, zał. Nr 1, zał. Nr 2
 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady 
Urszula Ptak
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona