Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”
15-10-2019

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Data wydarzenia: 15-10-2019

W dniu 10 września 2019 r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie gmin członkowskich Związku w celu obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Celem przedmiotowego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 
Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2019 – 2029.
 
Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie mieścił się w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. Przedmiotowym programem będzie zajmował się pracownik ZMiGPD (tel. 094 36 330 55 wew.16), który będzie pomagał w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, sprawdzał ich poprawność a także prowadził działania doradcze.
 
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami- po pozytywnej weryfikacji będą trafiać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który ostatecznie zweryfikuje i zatwierdzi złożony przez Beneficjenta wniosek , przyzna i wypłaci środki na realizację inwestycji.
 
Zainteresowanych zapraszamy od listopada 2019 r.


Tekst: Marlena Romek, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona