Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przebudowa drogi Cieminko
16-10-2019

Przebudowa drogi Cieminko

Data wydarzenia: 16-10-2019

W dniu 09.10.2019 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem – etap I”.

W imieniu Powiatu Drawskiego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim – Zbigniew Kot. Zawarto ją z wyłonionym  głównym wykonawcą -  firmą  „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Daniela Palucha.
W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1091Z o łącznej długości 0,916 km (gmina Złocieniec). Roboty budowlane zakresem swoim obejmą poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,50 m wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, wzmocnienie poboczy, budowę zjazdów na przyległe działki oraz polepszenie geometrii skrzyżowań.
Umowę z Wykonawcą podpisano na kwotę – 765.436,34 zł.
a) Odcinek I – 321.444,95 zł
b) Odcinek II – 443.991,39 zł
Zadanie podzielone jest na dwa podzadania z uwagi na różne źródła dofinansowania. Odcinek I jest dofinansowywany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 natomiast odcinek II finansowany jest z budżetu Powiatu Drawskiego.
Umowa na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego została podpisana na kwotę 196.674,00 zł co stanowi 63,63% zakładanej wartości zadania (część I zadania).
Planowany termin zakończenia inwestycji : 15.05.2020 r.
 
Z poważaniem
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
Zastępca Dyrektora
mgr inż. Karolina Szumowska
Tel. 94 363 32 83
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona