Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XV sesji Rady Powiatu Drawskiego
22-10-2019

Informacja z XV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 22-10-2019

W dniu 18 października 2019 roku odbyła się XV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych w Powiecie Drawskim.
Podczas sesji Izabela Krężołek – Naczelnik  Wydziału Edukacji przedstawiła Radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2018/2019. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in. wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki egzaminów zewnętrznych, współpracę międzynarodową szkół, osiągnięcia szkół  oraz  zapoznali się z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom., działalnością Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie oraz działalnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.   
Następnie Radni zapoznali się z  informacją z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Wojewodę, Starostę Drawskiego,  Przewodniczącego Rady Powiatu i Urząd Skarbowy. 
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
a) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego;
b) przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Lubie;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec;
e) wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;
f) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020; 
g) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Czaplinku;
h) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Czaplinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim;
i) zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia zespołu placówek – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
j) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;
k) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035.
 

Sporządziła: Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona