Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kolejna karta w rozwoju ZPET otwarta!
22-10-2019

Kolejna karta w rozwoju ZPET otwarta!

Data wydarzenia: 22-10-2019

17 października br. w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie otwarto kolejną kartę rozwoju Placówki.

Tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie sal w budynku przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim. Mieścić się tam będą oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i liceum ogólnokształcące dla uczniów w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu i sprzężeniami. Jest to odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby edukacyjne uczniów powiatu drawskiego, co więcej, nabór uczniów uwzględnia także dzieci i młodzież spoza terenu powiatu.
Uroczystego otwarcia kolejnych sal lekcyjnych dokonali wspólnie Wicekurator Bogusław Ogorzałek, Starosta Drawski Stanisław Cybula i dyrektor ZPET w Bobrowie Krystian Ignacak. Wszystkich zebranych powitał dyrektor ZPET, podziękował władzom powiatu za zaangażowanie w ciągły rozwój szkoły, a wszystkim instytucjom wspierającym za chęć współpracy. Szczególne słowa podziękowań skierowane zostały do Iwony Kucharskiej, dyrektor ZSP w Drawsku Pomorskim, ponieważ oddziały ZPET mieszczą się w budynku Zespołu Szkół, a współpraca z dyrekcją i pedagogami układa się wspaniale.
Wiele serdecznych słów do zebranych skierował także wicekurator i Starosta Drawski.
Zaproszeni goście zostali oprowadzeni po pomieszczeniach placówki, a o ich przeznaczeniu opowiadała wicedyrektor ZPET Joanna Springer. Część oficjalną uświetnił występ najmłodszych uczniów ZPET, przyjęty gromkimi brawami publiczności. Miłym akcentem tego dnia był słodki poczęstunek dla wszystkich.
Kolejny rozdział w historii ZPET został otwarty, a tym samym poszerzono ofertę edukacyjną i rewalidacyjną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
 

Tekst: Małgorzata Siluk – nauczyciel ZPET w Bobrowie

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona