Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Lakiernik samochodowy - zawód z przyszłością
22-11-2019

Lakiernik samochodowy - zawód z przyszłością

Data wydarzenia: 22-11-2019

W ubiegłym roku szkolnym Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim podpisało umowę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu o naukę zawodu lakiernik samochodowy.

Strony zawierające umowę ustaliły, że PCKZiU zorganizuje kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne dla wychowanków MOW w czterech zawodach: kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz.
 
W obecnym roku szkolnym nastąpiły korzystne zmiany; po pierwsze - znacząco wzrosła liczba uczniów z Trzcińca (do 50), po drugie - na podstawie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawód lakiernik został zredefiniowany i występuje pod nazwą lakiernik samochodowy. Dla PCKZiU zmiana ta stwarza liczne możliwości powiązania kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy z kształceniem w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Kształcenie w tych zawodach ma wieloletnią tradycję, wyróżnia się wysoką jakością oraz silnym powiązaniem z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy.  
 
W trakcie nauki lakiernicy uzyskują następujące umiejętności zawodowe: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.
 
W świetle dokumentów krajowych (raport MEN z marca 2019 r.) i regionalnych (raporty WUP w Szczecinie), zawód lakiernik samochodowy znajduje się grupie zawodów deficytowych na rynku pracy. Tak więc decyzja o rozpoczęciu kształcenia w tym zawodzie okazała się trafna, bo wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez pracodawców.
O wysoką jakość kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy dbają doświadczeni nauczyciele - Panowie Adam Capek i Mirosław Melnyczok.
 
 Tekst: Andrzej Połoński, wicedyrektor PCKZiU w Drawsku Pom.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona