Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego
22-11-2019

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 22-11-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

 

 1.     1.         Otwarcie sesji.
 2.     2.         Ustalenie porządku obrad.
 3.     3.         Przyjęcie protokołów :

a)       z XV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18.10.2019 r.

b)       z XVI uroczystej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 06.11.2019 r.

 1.     4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
  – druk nr  804.
 2.     5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 3.     6.         Trybuna obywatelska.
 4.     7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
 5.     8.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  –  druk nr 748;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski  –  druk nr 626;

c)zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w 2019 roku  –  druk nr 772;

d)     o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim
 – druk nr 805;

e)wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego –  druk nr 814;

f)    zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 - druk nr 786; zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3,  zał Nr 4, przychody i rozchody

g)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 2035 druk nr 787, zał Nr 1, zał Nr 2, uzasadnienie 

 1.     9.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. 10.         Komunikaty i sprawy różne.
 3. 11.         Zakończenie sesji.

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                       Urszula Ptak   
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona