Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nowe auto w powiecie drawskim na Mikołaja…
06-12-2019

Nowe auto w powiecie drawskim na Mikołaja…

Data wydarzenia: 06-12-2019

W siedzibie Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim w dniu 6 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste przekazanie 9-osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością wyposażonego w nowoczesną windę umożliwiającą przewóz osób na wózkach inwalidzkich.

PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim wraz z filią w Złocieńcu obejmuje 55 osób  z niepełnosprawnościami o różnym stopniu. Głównym celem działań podejmowanych w ośrodku jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.
 
Zakup pojazdu na cele ośrodka był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 tys. złotych. Środki na realizację tego zadania powiat drawski otrzymał w ramach” Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze likwidacji barier transportowych.
 
Cieszę się, że doszło do zrealizowania tego projektu. Widząc ogromne potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością zawsze będziemy wspierać takie działania – podkreślił na spotkaniu Starosta Drawski Stanisław Cybula.
 
W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele powiatu drawskiego - Starosta Drawski  Stanisław Cybula, Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski,  Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak, Sekretarz Powiatu Katarzyna Getka, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  Jolanta Banaszek, główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Gągalska oraz Kierownik PDDS-OR-K Joanna Orzepowska. Swoją obecnością zaszczyciła Nas Pani Eliza Rychlicka-Kolera z Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON w Szczecinie.
 
Jestem niezmiernie szczęśliwa, że władze powiatu drawskiego troszczą się o osoby z niepełnosprawnością i zauważono potrzebę zakupu nowego samochodu przystosowanego do potrzeb Naszych podopiecznych. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON Nasze marzenie w dniu dzisiejszym się ziściło. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu na cele Naszego Ośrodka – mówiła podczas przekazania samochodu  Joanna Orzepowska – Kierownik PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim.
 
Tekst przekazany przez  PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona