Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
13-12-2019

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 13-12-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511.z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia  29 listopada 2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami druk nr 863.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie środowiska w Powiecie Drawskim w roku 2018 – druk nr 859.
9. Plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2020:
a) opinia Klubów Radnych,
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 810, zał 1.
10. Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2020:
a) opinia Klubów Radnych,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 811, zał 1, zał 2, zał 3, zał 4.
11. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020:
a) opinia klubów radnych,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 812, zał Nr 1.
12. Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2020 r.:
a) konstrukcja projektu budżetu i jego główne założenia;
b) wnioski Komisji Rady zgłoszone do projektu budżetu i sposób ich realizacji;
c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk nr 866;
d) opinie Komisji Stałych Rady Powiatu;
e) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady o projekcie budżetu;
f) opinie RIO  – druk nr 860, 861, 862;
g) opinie Klubów Radnych;
h) dyskusja nad projektem budżetu;
i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 – druk nr  778; zał- budżet
j) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 - 2035 – druk nr 779, zał Nr 1,zał Nr 2, uzasadnienie .
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Statutu Powiatu Drawskiegodruk nr 809;
b) określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków druk nr 825;
c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu druk nr 845;
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego – druk nr 844; Zał Nr 1
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa druk nr 857; Zał Nr 1
f) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – druk nr 856.
g) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 – druk nr 872.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Komunikaty i sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                                   Przewodnicząca Rady
                                                                                                          Urszula Ptak

 

 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
                                              
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona