Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego  odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.
23-12-2019

Informacja z XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.

Data wydarzenia: 23-12-2019

W dniu 20 grudnia 2019 roku odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Głównym tematem Sesji było: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020. Zgodnie z przyjętym budżetem dochody Powiatu w 2020 r. zaplanowano w kwocie 97.289.503 zł., w tym dochody majątkowe - 7.464.645,00 zł co stanowi ok. 7,7 % dochodów ogółem, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 100.183.084 . w tym wydatki majątkowe - 18.113.627 zł. co stanowi ok. 18 % wydatków ogółem.
Podczas Sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni przyjęli:
  1. plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2020;
  2. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2020;
  3. plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Ponadto Radni przyjęli następujące uchwały:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu drawskiego na lata 2020 – 2035;
b) zmiany Statutu Powiatu Drawskiego;
c) określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu;
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego;
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;
i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035.
 
 
Sporządziła: Barbara Kotwica, Naczelnik Wydziału Biuro Rady Powiatu

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona