Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
31-01-2020

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 31-01-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 07 lutego 2020 roku (piątek) o godz. 9:00w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
druk nr  956.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu  za rok 2019 – druk nr 911.
9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu  za rok 2019 – druk nr 912, 913, 914, 915, 916.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2019 r. – druk nr 917.
11. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za rok 2019 – druk nr 951.
12. Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 – druk nr 935.
13. Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej – druk nr 919.
14. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2019 – druk nr 934.
15. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”druk nr 946; zał. 
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim druk nr 905;
c) utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawskidruk nr 958; zał Nr 1, zał. Nr 2
d) wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o. druk nr 959;
e) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020druk nr 939; zał Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3.
f) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2035druk nr 940, zał Nr 1, zał Nr 2.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Komunikaty i sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca Rady
                                                                                                                Urszula Ptak
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona