Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Bezpieczne Ferie 2020
05-02-2020

Bezpieczne Ferie 2020

Data wydarzenia: 05-02-2020

Informacja dotycząca realizacji zadania.

Zadanie - Narada z Organizatorami zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie drawskim  w  czasie ferii  zimowych oraz przedstawicielami służb mundurowych, urzędów  JST  i  instytucji w powiecie drawskim ( koalicja  lokalna) - zostało zrealizowane  w ramach interwencji pn.  akcja nieprogramowa  „BEZPIECZNE  FERIE  2020”.
Narada odbyła się w sali konferencyjnej PSSE w Drawsku Pomorskim, w dniu 4 lutego 2020  roku.
W naradzie  uczestniczyło 9 osób: organizatorzy ferii i partnerzy akcji BF – przedstawiciele  Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim.  
      W trakcie narady omówiono:
1) zasady bezpiecznego pobytu dzieci w obiektach rekreacyjnych i na wyjazdach feryjnych,  sprawowania dozoru nad dziećmi i dbałości o ich zdrowie,
2) harmonogram wspólnych wyjazdów na kontrole wspólne i zajęcia edukacyjne (na temat bezpiecznych gier i zabaw w obiekcie kulturalnym i na obiektach sportowych w czasie zajęć   ferii zorganizowanych i w czasie wolnym, umiejętności wezwania i udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomości numerów alarmowych),
3) zakres kompetencji przy gwarantowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków  pobytu dzieci i  młodzieży w obiektach wypoczynku.
 
Partnerzy akcji - Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, ZNS,  HDiM  i  OZiPZ  w  PSSE w  Drawsku  Pomorskim.
 

Źródło: PSSE w Drawsku Pomorskim

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona