Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ruszyły otwarte konkursy ofert  na 2020 r.
19-02-2020

Ruszyły otwarte konkursy ofert na 2020 r.

Data wydarzenia: 19-02-2020

Informujemy, że Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Treść ogłoszenia konkursowego  na realizację zadań publicznych oraz  wymagane druki znajdują się:
 
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert.
  2. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Starostwa, pokój nr 107.
  3. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim –www.powiatdrawski.pl /aktualności.
pliki do pobrania : POBIERZ
 
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 11 marca 2020 r. do godziny 15.00  (liczy się data wpływu oferty do Starostwa).
 
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 3 marca 2020 r.
 
  • listownie na adres Starostwa do Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami ( pokój nr 107), Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie,
  • lub mailowo na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście w pokój 107 u Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami pod numerem telefonu 94 36 30 775 wew. 188 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
Tekst: Romana Kowalewicz Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona