Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Od kryzysu do wsparcia
02-03-2020

Od kryzysu do wsparcia

Data wydarzenia: 02-03-2020

W dniu 28 lutego 2020 roku w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim na zaproszenie Starosty Drawskiego - Stanisława Cybuli odbyła się II Konferencja pt. ,,Dobrostan psychospołeczny osób niepełnosprawnych i ich rodzin”.

Głównym celem konferencji było omówienie problematyki związanej z codziennym życiem osób z niepełnosprawnościami w środowisku. Założeniem organizatorów była identyfikacja i prezentacja podstawowych problemów społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycje ich konkretnych rozwiązań.
W trakcie konferencji przedstawione zostały aspekty życia osób niepełnosprawnych w kontekście jego jakości. Wiele uwagi poświęcono m.in. problematyce wykluczenia i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli m.in.:  Stanisław Cybula - Starosta Drawski, Waldemar Włodarczyk - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego - Urszula Ptak, Zbigniew Dudor - Członek Zarządu, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Głowacka, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON specjalista ds. współpracy z administracją publiczną PFRON - Eliza Rychlicka-Kolera, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności Zofia Szymczak, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie drawskim, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentanci MGOPS, przedstawiciele  PZERiI działających na terenie powiatu, rodzice i opiekunowie uczestników Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim oraz rodziny zastępcze.
Prowadzące konferencję Jolanta Banaszek - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Joanna Orzepowska - Kierownik Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim powitały zgromadzonych, podziękowały za przybycie oraz przedstawiły program konferencji.
Przed rozpoczęciem konferencji kilka słów do przybyłych skierował Stanisław Cybula Starosta Drawski, który podkreślił potrzebę wspierania osób mających na co dzień do czynienia z niepełnosprawnością oraz nawiązał do działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie drawskim.
Jako pierwsza swój wykład wygłosiła Pani Ewa Giza - lekarz psychiatra pt. ,,Od  kryzysu psychicznego do depresji jeden krok - profilaktyka i pomoc”, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczestników.
Po wykładzie swój program artystyczny przedstawili uczestnicy złocienieckiej filii PDDS-OR-K  w Drawsku Pomorskim
Jako drugie wystąpiły z prezentacją psycholog Pani Agata Stachura oraz doradca zawodowy Pani Agnieszka Wiśniewska nt. ,,Wsparcie, zamiast opieki - niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.
Organizatorami Konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Powiatowy  Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny w Drawsku Pomorskim.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i Pracownikom Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za pomoc i udostępnienie sali, dziękujemy wszystkim zaproszonym i przybyłym gościom i do zobaczenia na kolejnej konferencji.
 

Plik do pobrania:

Prezentacja : "Od kryzysu psychicznego do depresji jeden krok profilaktyka i pomoc" 

Opracowały: Jolanta Banaszek  - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Joanna Orzepowska  - Kierownik Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego
w Drawsku Pomorskim.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona