Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Klasy wojskowe będą certyfikowane
04-05-2020

Klasy wojskowe będą certyfikowane

Data wydarzenia: 04-05-2020

Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu o profilu wojskowym zostało zakwalifikowane do realizacji IV edycji programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który będzie wdrażany w nowym roku szkolnym, 2020/2021.

Szkoła otrzymała kolejną certyfikację do kontynuacji współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie kształcenia uczniów klas o profilu wojskowym. Program edukacji wojskowej będzie od nowego roku szkolnego obejmował uczniów klasy drugiej po gimnazjum. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy drugiej liceum o profilu wojskowym uczestniczą w III edycji projektu, realizując program CWKM.  Nauka w ramach programu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także udział w pięciodniowym obozie szkoleniowym w warunkach poligonowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu patronackiej jednostki wojskowej, 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, z którą szkoła realizuje zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 plan współpracy.
Szkoła dzięki zakwalifikowaniu do projektu uczestniczy w realizacji spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące dla społeczności lokalnej, uczniów i szkoły. Absolwenci liceum biorący udział w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjecie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół w postaci dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących), a także wystawiania zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania edukacji wojskowej w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie realizowanego materiału oraz wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania edukacji wojskowej jako przedmiotu uzupełniającego wraz z oceną końcową. Program jest koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, nadzór merytoryczny sprawuje Akademia Sztuki Wojennej, szkolenie praktyczne prowadzi 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu, a wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego zajmuje się Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku.

Dzięki realizacji tego programu liceum o profilu wojskowym posiada status szkoły certyfikowanej. Udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” podnosi rangę liceum o profilu wojskowym, nie tylko na terenie powiatu drawskiego, ale również województwa.

 

Tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZSP w Złocieńcu

Zdjęcia: 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona