Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Koronawirus – prawa konsumenta
05-05-2020

Koronawirus – prawa konsumenta

Data wydarzenia: 05-05-2020

Czy z powodu zagrożenia koronawirusem można rezygnować z wykupionego wyjazdu na wczasy i odzyskać wpłacone pieniądze?

Odpowiadając na powyższe zapytanie należy wspomnieć, że decydującą rolę w poruszanym zagadnieniu odgrywa art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 548 ze zm.). Przepis ten umożliwia podróżnemu (konsumentowi) odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej (wycieczce, wczasach) bez ponoszenia opłaty w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Powołać się na ten zapis można wówczas, gdy w czasie, w którym miała odbyć się impreza turystyczna,
w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, istnieje realne zagrożenie życia
i zdrowia. Wystąpienie epidemii jest właśnie tą nadzwyczajną okolicznością, na którą należy powołać się rezygnując z wyjazdu i żądając zwrotu wpłaconych pieniędzy. W przypadku złożonego przez podróżnego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży sprawdza,
czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Jeżeli tak (występuje zagrożenie zdrowia
i życia), ma obowiązek uwzględnić roszczenie. Warto dodać, że zgodnie z nowymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, zwrot wpłaconych środków może nastąpić
po upływie 180 dni od dnia odstąpienia od umowy (wspomniany przepis tarczy antykryzysowej obowiązuje od dnia 13 marca br., czyli dotyczy konsumentów, którzy złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dniu 28 lutego br. lub później; konsumenci zaś, którzy zrezygnowali z wyjazdu przed tym dniem, tj. 27 lutego br. i wcześniej, mogą oczekiwać rozliczenia umowy na dotychczasowych zasadach tj. w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy). Konsument może dochodzić wyłącznie zwrotu wpłaconych środków; nie może ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie czy odszkodowanie.
Tarcza antykryzysowa wprowadza również nowe, alternatywne rozwiązanie zaistniałej sytuacji w postaci tzw. vouchera. Biuro podróży jako organizator turystyki, może zaproponować podróżnemu voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała odbyć się impreza turystyczna. Otrzymany voucher musi odzwierciedlać co najmniej wpłaconą kwotę na poczet realizacji dotychczasowej umowy. Na taką formę wykonania zobowiązania przez organizatora podróżny musi wyrazić zgodę.
Obecna nadzwyczajna sytuacja skłania do poszukiwania i stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań. Nie należy podejmować pochopnie decyzji o rezygnacji
z wycieczki, która ma się odbyć np. za 3, 4 miesiące. Konsument, który wykupił już wycieczkę, powinien śledzić na bieżąco aktualną sytuację w miejscu planowanego wypoczynku. Należy korzystać z rzetelnych źródeł informacji np. zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Głównego Inspektora Sanitarnego czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Komunikaty te, mogą stanowić dla konsumenta uzasadnienie wystąpienia owych nagłych i nieprzewidzianych okoliczności związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w kraju podróży. Konsument powinien przede wszystkim skontaktować się z organizatorem turystyki i poszukiwać wspólnych rozwiązań uwzględniających interes każdej ze stron.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania konsumentów w zakresie poruszanej tematyki zostały przedstawione na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/koronawirus.php. Informacje te zostały pogrupowane m.in.
w następujących kategoriach: usługi turystyczne, hotele, transport, sprzedaż, usługi finansowe.
W przypadku braku porozumienia z organizatorem turystyki, konsument może zwrócić się do rzecznika konsumentów lub inspekcji handlowej o pomoc w polubownym zakończeniu sporu.
 
 Tekst Monika Borek; Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Drawsku Pomorskim
 
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona