Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Idealny pracownik do potrzeb pracodawców
15-05-2020

Idealny pracownik do potrzeb pracodawców

Data wydarzenia: 15-05-2020

Ponad 95 tys. zł Powiat Drawski otrzymał na realizację grantu „Dobry wybór – dobra praca” w ramach współpracy ponadnarodowej na dopasowanie uczniów do potrzeb pracodawców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie  krajowym z TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka zoo i zagranicznym z PIB – Privat-Institut für Europäische Bildung und Consulting UG z Wenzendorf w  Niemczech, którzy przekażą swoje doświadczenia.
Przyznane środki  przeznaczone są na transfer oraz wdrożenie nowego rozwiązania w szkołach zawodowych powiatu drawskiego, polegającego na opracowaniu modelu pracy doradcy zawodowego, którego efektem będzie pomiar kompetencji uczniów i następnie dopasowanie ich do konkretnych potrzeb pracodawców.
Umowa została podpisana z Grupą Profesja Sp. z o.o. – reprezentującą Operatora grantów projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Grant stanowi rozszerzenie projektu  standardowego z Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.9 „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych powiatu drawskiego poprzez wdrożenie modelu postępowania służącego do odpowiedniego dopasowania uczniów do miejsca przyszłej pracy zawodowej.
Projektem grantowym objęte zostaną szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe: ZSP Czaplinek, ZSP Drawsko Pomorskie, ZSP Kalisz Pomorski, ZSP Złocieniec,  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim jako jednostka organizująca praktyczną naukę zawodu dla tych szkół.
 
Tekst: Anna Hnatkowska - inspektor w Wydziale Inwestycji

 

 

Autor: Powiat Drawski
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona