Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja w związku ze zmianą przepisów!
02-06-2020

Informacja w związku ze zmianą przepisów!

Data wydarzenia: 02-06-2020

Informacja w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Najważniejsza zmiana dla osób uprawnionych:
- poszerzenie kręgu osób uprawnionych (osoba która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej) o  osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Aby uzyskać pomoc prawną należy:
- złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Nieodpłatna pomoc prawna w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusa:
- osoby uprawnione nie są zobowiązane do składania oświadczeń, o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie są zobowiązane do składania oświadczeń o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo od marca br. jest udzielana w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail). Aby uzyskać poradę należy zadzwonić pod nr telefonu : 94 36 30 778 lub wysłać e-mail na adres : m.katuszonek@powiatdrawski.pl
 
Informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są dostępne:
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
 ( www.powiatdrawski.pl – zakładka nieodpłatna pomoc prawna);
- w Biuletynie Informacji Publicznej  Powiatu Drawskiego
( www.bip.powiatdrawski.pl - zakładka nieodpłatna pomoc prawna).
 
Zmiany wprowadzono na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą")

 

Tekst: Małgorzata Katuszonek, Wydział Organizacyjny

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona