Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przyznane dotacje na zabytki  w 2020 r.
09-06-2020

Przyznane dotacje na zabytki w 2020 r.

Data wydarzenia: 09-06-2020

W dniu 9 czerwca 2020 roku na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oficjalnie podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Powiat drawski posiada wiele cennych obiektów, które charakteryzują się szczególnymi cechami, są poszanowaniem tradycji            i stanowią tożsamość rozwoju społecznego i kulturowego. Kościoły na terenie powiatu drawskiego wpisane do rejestru zabytków, jako nieodłączny element historii wymagają szczególnej uwagi, a dzięki przyznanym funduszom możliwa będzie poprawa ich stanu technicznego.
Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Drawskim reprezentowanym przez Stanisława Cybulę – Starostę Drawskiego            i Waldemara Włodarczyka – Etatowego Członka Zarządu, a parafiami rzymskokatolickimi z terenu powiatu reprezentowanymi przez księży proboszczów ks. Marka Humeniuka i ks. Wiesława Hnatejkę.
 
Przyznane dotacje z budżetu Powiatu Drawskiego w 2020 r.:
 
Wnioskodawca                      Nazwa zadania – rodzaj prac                      Kwota
1. Parafia                               Kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela       15 000.00 zł
Rzymskokatolicka pw.           w Dołgiem – remont kościoła w celu
Św. Stanisława B. i M.           zapobieżenia katastrofie budowlanej
w Zarańsku                          - etap II: ratunkowy remont wieży kościoła. 
 
2. Parafia                             Złocieniec; kościół Wniebowzięcia NMP          15 000.00 zł
Wniebowzięcia NMP            1445 r. remont ścian nawy, I etap skucie
w Złocieńcu                          tynków.
 
Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą nr Nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu, na wniosek zainteresowanych po spełnieniu kryteriów określonych w tej uchwale.

 

Tekst: Przemysław Radomski, referent w Wydziale Inwestycji

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona