Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

W Centrum się dzieje
17-06-2020

W Centrum się dzieje

Data wydarzenia: 17-06-2020

Epidemia koronawirusa nie wyhamowała aktywności edukacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Przyczyniła się ona jednak do powstania nowej formy działalności szkoleniowej, mianowicie kursów prowadzonych w formie zdalnego nauczania. Stały się one, obok kursów prowadzonych tradycyjnie w formie stacjonarnej, równoprawną dziedziną działalności szkoleniowej Centrum.

Ta swoista dywersyfikacja form prowadzenia kształcenia/nauczania/uczenia się umożliwiła planową realizację zadań w ramach projektu 8.9. , noszącego nazwę Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego.  Projekt ten prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W okresie od marca do czerwca  Centrum prowadziło (i prowadzi) kursy grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów Technikum Informatycznego w Kaliszu Pomorskim, kurs kończący się wydaniem uprawnień elektroenergetycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, kurs barmański i baristyczny dla uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. Natomiast nauczyciele Centrum nie ograniczają swojej aktywności do nauczania, ale sami się uczą. Dzięki temu doskonalą posiadane umiejętności zawodowe i zdobywają nowe oraz poszerzają swoją wiedzę zawodową o treści związane z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, trendami stosowanymi w danej branży. I tak nauczyciele, którzy uczą w zawodach technik hotelarstwa, techniki żywienia i usług gastronomicznych, kucharz uczestniczyli w szkoleniach:
  • Etykieta i savoir vivre w branży gastronomiczno - hotelarskiej
  • Promocja i marketing w przedsiębiorstwach świadczących usługi gastronomiczne i hotelarskie
  • Kuchnia molekularna.
Równolegle prowadzone były szkolenia dla nauczycieli, którzy uczą w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych o następującej tematyce:
  • Pompowtryskiwacze
  • Diagnostyka automatycznych skrzyń biegów
  • Pomiary wartości elektrycznych podzespołów w praktyce warsztatowej
  • Wykorzystanie zestawów dydaktycznych w procesie nauczania zawodu
  • Diagnostyka i naprawa sterowania alternatorów.

Tekst: Andrzej Połoński

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona