Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd z absolutorium - informacja z XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego.
22-06-2020

Zarząd z absolutorium - informacja z XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego.

Data wydarzenia: 22-06-2020

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

   
Głównym tematem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania oraz  rozpatrzenie sprawozdania  finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2019 r., z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego absolutorium oraz stanowiskiem Klubów Radnych.  Radni Powiatu Drawskiego po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 2019 r. udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania, a następnie po wysłuchaniu opinii odnośnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 r.
 
Następnie Radni zapoznali się  ze sprawozdaniem za rok 2019 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022, w tym „Programem Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020”, sprawozdaniem za rok 2019 z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2025” oraz informacją na temat przygotowania do sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa publicznego.
 
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z rozpatrzonych petycji w roku 2019.
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
d) likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Czaplinku;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Złocieńcu;
i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego;
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie;
k) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020;
l) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036.
 
 
Tekst: Barbara Kotwica, Naczelnik Wydziału Biura Rady
 
 
 
 
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona