Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
06-08-2020

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 06-08-2020

Informacja dotycząca nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję nadzwyczajną XXIII sesję Rady Powiatu Drawskiego.
 
Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 roku (piątek),o godz. 10:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas dłuższy niż trzy lata w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego – druk nr 1237;
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020- druk nr 1305;
c) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020- druk nr 1306; zał nr 1, zał nr 2, zał nr 3
d)o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 -                  druk nr 1307; zał Nr 1, zał Nr 2
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Czaplinku
 druk nr 1308;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim- druk  nr 1309;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim-
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Złocieńcu-
druk nr 1311;
 
3.Zakończenie sesji.
 
                                                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                       Urszula Ptak                                                                                                        
      Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona