Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Komputery dla dzieci
21-08-2020

Komputery dla dzieci

Data wydarzenia: 21-08-2020

Okres zamknięcia szkół i zdalnej nauki z powodu pandemii wyraźnie pokazał, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale jest również ważnym narzędziem do nauki. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z rodzin zastępczych Powiat Drawski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Dzięki projektowi Powiat Drawski otrzymał ponad 340 tys. złotych na realizację zadań.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Drawskiego w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.
W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego – w formie użyczenia, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, zakup wyposażenia do organizacji miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej, jak i wsparcie rodziców zastępczych, pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19.

Tekst: Róża Kursa

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona