Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o  XXIV sesji  Rady Powiatu Drawskiego
04-09-2020

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 04-09-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów :
a) z XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r.
b) z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 07 sierpnia 2020 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
druk nr 1383.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcudruk nr 1386.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2020 r.
druk nr  1381. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015 - 2025
druk nr 1370;
b) przystąpienia do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów Świdwińskiego i Drawskiego” planowanego do realizacji w ramach konkursu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021druk nr 1367;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 roku – druk nr 1342;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek druk nr 1266;
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020
f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2020druk nr 1360; zał 1, zał 2, zał 3, zał 4.
g) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu druk nr 1382;
h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.
 

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                                                  Urszula Ptak

                                                                                                          

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona