Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego
14-09-2020

Informacja z XXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 14-09-2020

W dniu 11 września 2020 roku odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji Radni zapoznali się  ze  sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o.za rok 2019 oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2020 r.  
 
         Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
 
a)       zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2025;

b)    przystąpienia do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów Świdwińskiego i Drawskiego” planowanego do realizacji w ramach konkursu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021;
c)     zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 roku;
d)       udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek;
e)       o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020;
f)        zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2020;
g)       emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
h)       o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 2036;
i)        zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 
Sporządziła: Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biuro Rady

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona