Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Odsłonięcie obelisku w Budowie
14-09-2020

Odsłonięcie obelisku w Budowie

Data wydarzenia: 14-09-2020

Nowy turystyczny punkt informacyjny związany z historią Garnizonu Budów – Złocieniec na mapie Powiatu Drawskiego. Ufundowanie obelisku jednostek wojskowych na Osiedlu Budowo.

W dniu 12 września 2020 r. został odsłonięty i udostępniony dla lokalnej społeczności, osób przebywających w naszym regionie oraz turystów tzw. obelisk jednostek wojskowych w Garnizonie Złocieniec na Osiedlu Budowo. „Obelisk” to nazwa potoczna obiektu - właściwą formą jest „obiekt małej architektury”. Inicjatywa ufundowania takiego obiektu pochodzi od byłych żołnierzy WP i pracowników wojska, którzy pełnili służbę i pracowali w jednostkach wojskowych stacjonujących w garnizonie Budów-Złocieniec. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Waldemar Włodarczyk, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor oraz Radny Powiatu Drawskiego Henryk Szreta.
Zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, że Garnizon Budów – Złocieniec jest położony na terenie dwóch gmin: Złocieńca i Czaplinka. Obiekty szkoleniowe położone za rzeką Drawą – m.in. Plac Ćwiczeń Taktycznych – należy terytorialnie do czaplineckiego samorządu. Z tego tytułu Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Wojskowej corocznie płaci znaczny podatek do budżetów obu Gmin. Wielu z naszych mieszkańców poprzez służbę zasadniczą i zawodową oraz pracę zawodową związanych było i jest obecnie z wojskiem. Część żołnierzy rezerwy posiadało i nadal posiada przydziały mobilizacyjne do koszar w Budowie. Nie bez znaczenia jest wieloletnia współpraca zarówno ze Starostwem Powiatu Drawskiego jak i poszczególnymi gminami. Podczas uroczystości patriotycznych: udział Kompani Honorowej, pokazy sprzętu, itp. A także ta wymierna, np. remont mostu w Głęboczku czy rozbiórka żelaznego pomostu przy ul. Nadbrzeże Drawskie w Czaplinku, wsparcie w zakresie szkolenia klas mundurowych, wykorzystanie infrastruktury wojskowej w celach szkoleniowych, wsparcie CSWL Drawsko w przygotowaniu i realizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Wojskowych na Poligonie Drawskim oraz wiele innych działań.
Obelisk w swojej istocie ma charakter informacyjny. Miejsce, w którym można zapoznać się ze specyfiką Budowa. Generalnie obiekt przedstawia historię m. Budów, jako garnizonu wojskowego. Jest to element historii wojskowości na naszym terenie. Odnosi się on do jednostek wojskowych i instytucji, które na przestrzeni lat 1951 – 2001 (a niektóre w późniejszym okresie) stacjonowały w Garnizonie Wojskowym Budów-Złocieniec. Aktualnie żadna z tych jednostek nie funkcjonuje. Zostały one rozformowane lub przeformowane, a cześć infrastruktury została zniszczona, rozebrana, lub przekazana poza resort obrony narodowej. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. Złocieniec, a w szczególności m. Budów (Budowo) zawsze było garnizonem wojskowym. Szkoła Podstawowa nosi imię Żołnierza Polskiego. W 1995 roku Rada Miejska Złocieńca swoją uchwałą nadała prawo posługiwania się w swojej nazwie tytułem „Złocieniecka” przez 12 Złocieniecką Brygadę Kawalerii Pancernej im. gen. Ludwika Kmicic – Skrzyńskiego. Jednostki Wojska Polskiego utrzymywały ścisły kontakt i współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi powiatu i gmin oraz wspierały lokalne instytucje. Wielu z byłych żołnierzy i pracowników wojska związało się z regionem. Wielu z nich po latach nieobecności odwiedza to miejsce. Ale także osoby ciekawe historii naszego regionu, turyści. 
Obiekt wykonany został z głazu polnego z przytwierdzoną do niego tablicą
z wyszczególnionymi na niej nazwami JW. i instytucji garnizonowych. Ponadto została ustawiona w bezpośredniej bliskości tablica zawierająca rozmieszczenie JW w koszarach, i obiektach na terenie m. Budów wraz z krótką charakterystyką garnizonu. Pokazano na niej rozmieszczenie nieistniejących obiektów nad rz. Drawą, nad jez. Krosino i przy ul. Nadrzecznej.
Obiekt został wzniesiony zgodnie z obowiązującym przepisami. Wykonawcy w trakcie realizacji projektu zasięgali opinii m.in. Rady Osiedla Budowo, Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP Koło nr 15.
Wykonawcami projektu są Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku wraz z Komitetem Społecznym Ufundowania Obelisku Jednostek Wojskowych w Złocieńcu. Środki finansowe na budowę obelisku pochodzą z dobrowolnych składek od byłych żołnierzy i pracowników wojska z tychże JW.
Intencją wykonawców projektu jest, aby choć w minimalnym zakresie spełnił zapotrzebowanie na informacje w kwestii historii JW na Ziemi Drawskiej, a w szczególności Budowa. Nieograniczona dostępność dla miejscowej ludności i turystów może spowodować, że obiekt stanie się atrakcją turystyczną na mapie powiatu i gminy. Liczą, że przez to poprawi się estetyka tego skweru na Osiedlu Budowo.
Padła propozycja, by spotykać się corocznie w drugi weekend września! Sobota 12.00 przy obelisku. Do zobaczenia za rok! Póki my żyjemy...
 
Relację z tego wydarzenia znajdziecie Państwo na Drawskich Stronach Internetowych:
 
Galerię zdjęć autorstwa Adama Cygana również:
 
Z upoważnienia
Społecznego Komitetu Ufundowania Obelisku
Jednostek Wojskowych w Złocieńcu
Zbigniew Dudor
 Zdjęcia: Adam Cygan, DSI
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona