Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

RAZEM dla DPS
25-09-2020

RAZEM dla DPS

Data wydarzenia: 25-09-2020

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie informuje o otrzymaniu grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.

 
W ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków UE w wysokości 340 125 zł.
 
Środki te przeznaczone są na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka – starszych i niepełnosprawnych, przewlekle chorych Mieszkańców DPS - poprzez zapewnienie im ciągłości opieki i wsparcia w celu ochrony zdrowia i życia.
 
Informacja przekazana przez DPS Darskowo.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona