Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Święto kaliskiej szkoły
28-09-2020

Święto kaliskiej szkoły

Data wydarzenia: 28-09-2020

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc święta szkoły w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Nazwa, która upamiętnia wydarzenia z 11 września 2001 roku, nawiązuje do tragicznych chwil, ale także podkreśla chęć obrony wartości, które są bliskie uczniom i pracownikom: ogólnoludzką solidarność, demokrację, wolność i prawa człowieka. W piątek 25 września 2020 roku odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

W czasie uroczystości zachowane zostały wszelkie wymogi reżimu sanitarnego. Pomimo tych utrudnień do szkoły przybyło tego dnia wielu gości: Bogusław Ogorzałek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Stanisław Cybula,Starosta Drawski, Urszula Ptak, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz, Burmistrz KaliszaPomorskiego, Paweł Kulbacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „CollegiumBalticum”, dr inż. Grzegorz Stępień,  prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie, przedstawiciele jednostek wojskowych, Armii USA, służb mundurowych, Nadleśnictw Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie, Rady Rodziców, Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kaliszu Pomorskim oraz innych instytucji współpracujących ze szkołą.
Dyrektor szkoły, Maciej Rydzewski, powitał wszystkich serdecznie, a szczególnie uczniów i rodziców klas pierwszych. Podziękował za przyjęcie zaproszenia, a przede wszystkim za współpracę i wsparcie szkoły władzom samorządowym, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wyższym uczelniom, jednostkom wojskowym, nadleśnictwom, instytucjom kultury, Radzie Rodziców i przyjaciołom szkoły. Podkreślił, że w tak trudnych miesiącach udało się utrzymać kluczowe kierunki kształcenia - klasy mundurowe, dwujęzyczną i technikum. Wszystko to było możliwe dzięki pracy z nauczycielami, którzy zawsze mają czas dla ucznia, dzielą się swoimi zainteresowaniami. Każdy uczeń Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim może odkryć i rozwijać swoje pasje.
Następnie zabrał głos Zachodniopomorski Wicekurator OświatyBogusław Ogorzałek, który wskazał na wysoką jakość kształcenia w szkole i dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Podkreślił, że ZS w Kaliszu Pomorskim jest jedną z najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim.
Po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych na sztandar szkoły zostały uczniom wręczone tarcze na znak ich przynależności do szkolnej wspólnoty.
Następnie Starosta Drawski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty wręczyli najlepszym uczniom przyjętym do klas pierwszych oraz uczniom pozostałych klas Stypendia Starosty Drawskiego. Przedstawiciele Armii USA wręczyli upominki najlepszym uczniom klas pierwszych.
Wyboru szkoły pogratulowała młodszym koleżankom i kolegom również Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Mickun.
 Wszystkim obecnym czas umiliła swoją piękną grą na skrzypcach i śpiewem Hania Bruzi, członkini szkolnej grupy teatralnej Klepsydra. Dodatkową atrakcją był występ zespołu Distractor. Zaproszeni goście otrzymali na pamiątkę tarcze Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz okolicznościową publikację wydaną z okazji 10-lecia grupy teatralnej „Klepsydra”.  
Na zakończenie apelu dyrektor Maciej Rydzewski pogratulował uczniom wyboru szkoły, życzył wielu sukcesów i bardzo dobrych ocen, podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.
 
Tekst: Grażyna Czerner, nauczyciel ZS w Kaliszu Pom.

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona