Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ile to już lat - Jubileusz 30-lecia
30-09-2020

Ile to już lat - Jubileusz 30-lecia

Data wydarzenia: 30-09-2020

Przypadający każdy Jubileusz jest świętem i wydarzeniem skłaniającym do refleksji, wspomnień i przemyśleń, a także okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz nakreślenia nowych celów.

We wtorek 29 września 2020 roku odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele Powiatu Drawskiego  Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego -  Urszula Ptak i Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim -  Jolanta Banaszek.
Przybyłych i obecnych na uroczystości przywitała Dyrektor DPS w Darskowie - Wioletta Smolich, która pogratulowała wszystkim pracownikom i mieszkańcom wspaniałego Jubileuszu. Pracownikowi o najdłuższym stażu pracy w DPS w Darskowie, wręczono dyplom i wyróżnienie. Miłym akcentem był kwiatek dla każdego pracownika, wręczany osobiście przez Przewodniczącą Rady Powiatu i  Dyrektor Domu.
Podczas spotkania głos zabrały również Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego – Urszula Ptak  oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych – Jolanta Banaszek. Od władz Powiatu Drawskiego na ręce Dyrektor  wręczono pamiątkowy upominek oraz list gratulacyjny z okazji obchodzonego święta. Obchody zakończyły się słodkim poczęstunkiem, w miłej i przyjaznej atmosferze. Na pamiątkę Jubileuszu Przewodnicząca Rady Powiatu, dokonała wpisu do księgi pamiątkowej.
Przypomnijmy: Dom Pomocy Społecznej w Darskowie utworzony został w  26 września 1990 roku. W budynku w pełni przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich, przebywa na stałe 67 osób przewlekle psychicznie chorych. Zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz wyżywienie, posiada odpowiednie warunki lokalowe. Mieszkańcy znajdują się pod stałą opieką lekarską, mają możliwość udziału m.in.: w terapii zajęciowej oraz mają dostęp do kultury i rekreacji.
Dom Pomocy Społecznej jest miejscem, które zaspokaja potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne oraz umożliwia rozwój osobowości i przywraca utracone role życiowe.
Człowiek, który tutaj trafia jest osobą o zredukowanych potrzebach, innych niż zdrowi ludzie, żyjący w środowisku. DPS w Darskowie stwarza dla ludzi chorych doskonałe warunki do aktywnego i twórczego życia.
 

 Tekst: Jolanta Banaszek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona