Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Komunikat Starosty Drawskiego
09-10-2020

Komunikat Starosty Drawskiego

Data wydarzenia: 09-10-2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

 

Starosta Drawski

 

informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
W związku z powyższym Starosta Drawski zawiesza na okres od 12 października 2020 r. do odwołania, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście przez radców prawnych i adwokatów w obu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiece Drawskim, tj. w Drawsku Pomorskim, Pl. Elizy Orzeszkowej 3 oraz w Czaplinku, ul. Wałecka 57. 
 
W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ww. punktach polegać będzie na  udzielaniu porad przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.   
Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem:
 
1) rejestruje się pod numerem telefonu: 94 36 30 778 (w godzinach pracy Starostwa) lub korzysta z modułu zapisów na porady zdalne, który znajduje się na stronie:
 
2) składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku
 
3) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać pocztą elektroniczną
na e-maila
m.katuszonek@powiatdrawski.pl lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78- 500 Drawsko Pomorskie,
 
4) Wydział Organizacyjny Starostwa zarejestruje wniosek i wskazanym we wniosku środkiem porozumiewania się na odległość przekaże potrzebującym informację o terminie kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub porady obywatelskiej,
 
5) po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 94 36 30 778 lub pod adresem poczty elektronicznej wskazanej wyżej lub listownie, jak też bezpośrednio do Wydziału  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1.  
Karta B – do pobrania
 
Informacja o terminie przywrócenia działalności punktów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Drawskiego.
 

 Starosta Drawski

Stanisław Cybula

 

Tekst: Małgorzata Katuszonek, Wydział Organizacyjny

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona