Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Z A W I A D O M I E N I E o XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego - 23.10.2020 r.
16-10-2020

Z A W I A D O M I E N I E o XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego - 23.10.2020 r.

Data wydarzenia: 16-10-2020

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 23 października 2020 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Ustalenie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołów :
a)         z XXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia  11.09.2020 r.
b)         z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24.09.2020 r.
4.          Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami druk nr 1459.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.         Trybuna obywatelska.
7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8.         Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2020 r. – druk nr 1420.
9.         Sprawozdanie z działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bezpiecznych wakacji 2020 – druk nr 1458.
10.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2019/2020 – druk nr 1451.
11.       Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez :
a)       Wojewodę – druk nr 1463;
b)       Starostę – druk nr 1462;
c)       Przewodniczącego Rady – druk nr 1464;
d)       Urząd Skarbowy – druk  nr 1465.
12.       Podjęcie uchwał w sprawie:
a)        zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego - druk nr 1450;
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim
–  druk nr 1438;
c)      wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym - druk nr 1387;
d)      wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomościdruk nr 1436;
e)      zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 rokudruk nr 1446;
f)   zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 - druk nr 1448, zał Nr 1, zał Nr 2.
13.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.         Komunikaty i sprawy różne.
15.         Zakończenie sesji.
                                                                                                    
Przewodnicząca Rady
Urszula Ptak
                                             
 
 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona