Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

ABC przedszkolaka w strukturach ZPET Bobrowo
20-10-2020

ABC przedszkolaka w strukturach ZPET Bobrowo

Data wydarzenia: 20-10-2020

Od 1 września br. Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizuje projekt „ABC przedszkolaka”. Funkcjonuje on dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstały dwie grupy nauczania przedszkolnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedna z grup funkcjonuje w Czaplinku, przy ulicy Wałeckiej 57, druga natomiast prowadzona jest w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2. Z powstaniem grup przedszkolnych wiąże się utworzenie miejsc pracy dla pedagogów, specjalistów z poszczególnych dziedzin pedagogiki specjalnej, rehabilitantów, obsługi administracyjnej, pomocy nauczyciela czy osób dbających o czystość pomieszczeń.
Projekt zakłada wyposażenie sal zajęciowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz dostosowanie rozwiązań sanitarnych do potrzeb dzieci przedszkolnych, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Pomoce dydaktyczne, gry, zabawki edukacyjne czy specjalistyczne wyposażenie logopedyczne, sprzęty w sali SI czy sprzęt rehabilitacyjny są tak samo ważne.
Dzieci objęte są wsparciem specjalistów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji kluczowych, które mają na celu wypracowanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych w samodzielnym i świadomym życiu człowieka, począwszy od najmłodszych lat. Realizacja projektu pozwala na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i terapeutów w ramach możliwości finansowych, na które pozwala projekt „ABC przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie”.
 
Tekst: Małgorzata Siluk – nauczyciel ZPET w Bobrowie
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona