Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
23-10-2020

Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Data wydarzenia: 23-10-2020

W związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 wśród pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 Starosta Drawski informuje, że od dnia 23 października 2020 r. do odwołania, wydział funkcjonuje bez możliwości bezpośredniego kontaktu z interesantem, wobec powyższego wprowadzone zostaną szczególne zasady obsługi klientów.

Kontakt Klientów możliwy będzie:
  1. Drogą elektroniczną za pomocą skrzynki podawczej urzędu e-PUAP /4s36bf5mqq/skrytka
  2. Za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera.
  3. Drogą telefoniczną na nr tel: 94 36 307 66, 94 36 307 62, 94 36 307 61, 94 36 307 67.
Klienci chcących złożyć wniosek o:
 
1) wypis lub wypisy z rejestru gruntów, budynków lub lokali,
2) wypis lub wypisy z kartoteki budynków lub lokali,
3) wypis lub wypisy z wykazu podmiotów ewidencyjnych lub działek ewidencyjnych,
4) wyrys lub wyrysy z mapy ewidencyjnej,
5) wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
6) uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
7) kopie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej w postaci wektorowej (w formacie GML/KCD)
    lub analogowej,
8) dane z rejestru cen nieruchomości (dla rzeczoznawców poprzez PORTAL            
    RZECZOZNAWCY),
9) zbiór danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków-EGiB,
10) zbiór danych z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu-GESUT,
11) zbiór danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie  
    standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 -BDOT500,
12) raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie   
      bazy danych EGiB
            - kopie arkusza mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej (w formacie GML/KCD)
              lub analogowej,
            - wykazy działek ewidencyjnych,
            - wykazy podmiotów ewidencyjnych,
13) kopie innego materiału zasobu w postaci nieelektronicznej lub elektronicznej,
 
będą mogli go złożyć:
 
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem PORTALU INTERESANTA https://drawski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta, dla osób posiadających profil zaufany,
2)      drogą elektroniczną za pomocą skrzynki podawczej urzędu e-PUAP /4s36bf5mqq/skrytka
3)      za pomocą poczty tradycyjnej lub faxu 94 34 26 734,
4)    bezpośrednio do skrzynki na dokumenty/listy, która znajduje się w przedsionku budynku wydziału przy Placu Elizy Orzeszkowej 3a
 
Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Powiatu Drawskiego  w zakładce „WNIOSKI I DRUKI” oraz w przedsionku budynku wydziału przy Placu Elizy Orzeszkowej 3a
 
Po wyliczeniu należnej opłaty: jej wysokość, nr Dokumentu Obliczenia Opłaty, nr konta do przelewu zostaną wysłane SMS na podany we wniosku nr telefonu lub adres email.
 
UWAGA: w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty „ DOO nr ....../2020”.
 
Sporządzone Dokumenty lub materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu jej na konto Powiatu Drawskiego, będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres wskazany przez wnioskodawcę.
 
Wszystkie wpływające do wydziału wnioski i dokumenty podlegają 4-dniowej kwarantannie.
 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE:
 
- wgląd do zbiorów aktów notarialnych dla rzeczoznawców majątkowych w obecnym czasie  jest niemożliwy,
- złożenie zgłoszenia prac geodezyjnych tylko drogą elektroniczna za pośrednictwem PORTALU GEODETY,  
 udostępnianie materiałów zasobu do zgłoszeń prac poprzez ww. portal lub inną drogą elektroniczna,
- komornicy wnioski mogą składać tylko za pomocą PORTALU KOMORNIKA, zgodnie z art. 761 §22 Kodeksu postepowania cywilnego,
- narady koordynacyjne będą organizowane dopiero po 30 października 2020 r.  poprzez PORTAL NARAD KOORDYNACYJNYCH,
- wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami należy składać:
a) w postaci elektronicznej poprzez PORTAL PROJEKTANTA,
b) drogą elektroniczną za pomocą skrzynki podawczej urzędu e-PUAP /4s36bf5mqq/skrytka
c) pocztą tradycyjną bądź kurierem,
d) bezpośrednio do skrzynki na dokumenty/listy, która znajduje się w przedsionku budynku wydziału, przy Placu Elizy Orzeszkowej 3a
w celu przyspieszenia realizacje wniosku zaleca się składanie wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej,
- zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym i plikami wygenerowanymi z roboczej bazy danych wykonawcy można przekazać:
 
a) w postaci elektronicznej poprzez PORTAL GEODETY,                                                            
b) za pomocą skrzynki podawczej urzędu e-PUAP /4s36bf5mqq/skrytka
c) pocztą tradycyjną bądź kurierem,
d) bezpośrednio do skrzynki na dokumenty/listy, która znajduje się w przedsionku budynku wydziału, przy Placu Elizy Orzeszkowej 3a
 
-  w celu przyspieszenia weryfikacji zaleca się składanie operatów w postaci elektronicznej,
 
- weryfikacja operatów technicznych będzie odbywać się po 29 października 2020 r.
 
Więcej informacji o możliwościach pozyskiwania i korzystania z danych powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na stronie internetowej Powiatu Drawskiego pod adresem
 
Wszelkie zapytania dotyczące spraw załatwianych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, można również wysyłać na adres geodezja@powiatdrawski.pl.
 
                                                                                  Z upoważnienia Starosty Drawskiego
                                                                                    Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
                                                                                           Waldemar Włodarczyk
 
 
Tekst: Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

 

 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona