Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego 2020 r.
23-10-2020

Informacja z XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego 2020 r.

Data wydarzenia: 23-10-2020

W dniu 23 października 2020 roku odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2019/2020. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in. wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki egzaminów zewnętrznych, współpracę międzynarodową szkół, osiągnięcia szkół  oraz  zapoznali się z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom., działalnością Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie oraz działalnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.   Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2020 r., sprawozdaniem z działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bezpiecznych wakacji 2020 oraz z informacją z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Wojewodę, Starostę Drawskiego,  Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Podczas sesji  Stanisław Cybula – Starosta Drawski poinformował Radnych, że w dniach 29-30 września br w Ossie podczas uroczystej gali będącej częścią XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związków Powiatów Polskich odebrał statuetkę oraz pamiątkowy dyplom za zajęcie przez Powiat Drawski III miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiaty do 60 tysięcy mieszkańców. Poinformował również, że miłym zaskoczeniem było przyznanie przez ekspertów ZPP naszemu powiatowi honorowego tytułu i statuetki SUPER POWIAT.
Z tej okazji podziękował Radnym, kierownikom jednostek i pracownikom Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. za wkład i trud jaki włożyli w pracę na rzecz naszego  Powiatu.
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
 
a) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim:
c) wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
w 2020 roku;
e) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020.
   
 Sporządziła: Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona