Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Projekt „Jestem świadomym rodzicem”
29-10-2020

Projekt „Jestem świadomym rodzicem”

Data wydarzenia: 29-10-2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na przełomie września i października 2020 r. realizowali projekt: „Jestem świadomym rodzicem”. Projekt skierowany był do rodziców zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu drawskiego i współfinansowany ze środków Powiatu Drawskiego.

W pierwszym etapie projektu odbyły się szkolenia w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu pn. „Problemy wieku dojrzewania”. Podczas szkoleń rodzice zastępczy uzyskali wiedzę na temat problemów z jakimi zmagają się dzieci wchodzące w okres dojrzewania, np. potrzebę akceptacji, buntu, uzależnienia, depresję i samookaleczenia. Nie zabrakło również  trudnych tematów związanych z określeniem przez młodych ludzi swojej tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej.
 
Kolejnym etapem projektu były dwudniowe warsztaty ze specjalistą pracującym  z osobami uzależnionymi pn. „Uzależnienia - jak chronić dziecko?”. W ramach warsztatów uczestnicy uzyskali między innymi wiedzę dotyczącą komunikacji w rodzinie, mechanizmach rodzinnych i ich wpływie na rozwój dziecka. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego dzieci wchodzą w zachowania destrukcyjne oraz jak sobie poradzić z trudnymi emocjami?
 
Dziękujemy uczestnikom projektu za tak liczne uczestnictwo w projekcie, za otwartość, dzielenie się własnymi doświadczeniami, za to, że w tak trudnym dla nas wszystkich okresie  aktywnie uczestniczyli podczas szkoleń  i warsztatów.
 
Serdeczne podziękowania składamy również dla Starosty Powiatu Drawskiego, Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz Burmistrza Złocieńca, którzy w ramach szerokiej współpracy użyczyli nam sale na szkolenia i warsztaty.
 
 Sporządziła: Róża Kursa
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona